NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
invertovaný soubor
Typ indexového souboru, využívaný převážně v index sekvenčně strukturovaných textových databázích. Základem jsou slova či fráze vybrané z dokumentů nebo označující jejich obsah a odkazy na jejich umístění v databázi.
[POKORNÝ-1992:228-242]
[DUJNIČ-1978:259-262]
[REŠERŠNÍ-1990:251-255]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000107.htm ]