NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dobývání znalostí z databází
objevování znalostí v databázích, zužitkování obsahu databáze
Technologie automatizovaného získávání implicitních znalostí z rozsáhlých databází a datových skladů pro využití v rozhodovacích procesech nebo v expertním systému. Řešené úlohy se dělí na deskripční neboli popisné (nalézání struktur a vztahů) a klasifikační/predikční (umožňují automatizovanou klasifikaci nových případů). Základ technologie představuje data mining, mezi další procesy patří výběr a předběžné zpracování (čištění) dat, transformace dat, interpretace, vyhodnocení a prezentace znalostí.
[BERKA-2001:28-33]
[POKORNÝ-1999:96-99]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000109.htm ]