NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kreditní informace
Firemní informace vypovídající o důvěryhodnosti firmy a o její celkové ekonomické situaci (ziskovost, obrat, ukazatele likvidity), zejména o schopnosti dostát finančním závazkům (bonita firmy). Kreditní informace je zpravidla výsledkem úvěrové analýzy, tj. hodnocení úvěruschopnosti a úvěruhodnosti klienta bankou nebo specializovanou komerční agenturou, a jako taková představuje důležitý zdroj informací v obchodním a ekonomickém styku. Často se vytváří s pomocí specializovaných metodik umožňujících hodnocení a srovnávání firem (credit rating, scoring, indexing).
[BABKA-1994:34-41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000111.htm ]