NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
logický model databáze
Databázový model umožňující zobrazit a popsat objekty v databázi a vztahy mezi nimi s ohledem na jejich implementaci v konkrétním technicko-programovém prostředí daném strukturou (organizací) datové základny a typem systému řízení báze dat. Logický model je rozšířením konceptuálního modelu o podrobnosti specifické pro dané prostředí, např. datové typy, realizaci vazeb mezi daty, integritní omezení. Neobsahuje popis konkrétní fyzické organizace a uložení dat na záznamovém médiu.
[POKORNÝ-1992:40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000112.htm ]