NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metaexpertní systém
Expertní systém využitelný při tvorbě a správě jiného expertního systému. Jeho báze znalostí obsahuje tzv. metaznalosti (znalosti o znalostech), tj. znalosti týkající se konstrukce báze znalostí, použité reprezentace znalostí, doporučených způsobů a strategií využívání znalostí včetně odvozování nových znalostí, užitečnosti používaných pravidel na základě zkušeností s dosavadní činností systému apod.
[MAŘÍK-1997:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000113.htm ]