NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metainformační systém
1. Obecné označení jakéhokoli informačního systému, jehož datovou základnu tvoří metainformace (metadata) (např. národní bibliografie, katalog skladovaných knih, seznam zdrojů internetu, datový slovník databáze). - 2. Informační systém obsahující popis (model) nějakého informačního systému; základními popisovanými objekty jsou data, funkce, procesy a operace, technologické komponenty a důležité prvky okolí systému (vstupy, výstupy, uživatelé, omezení). Vytváří se zpravidla již v období návrhu systému a v průběhu implementace a provozu je průběžně aktualizován.
[VOŘÍŠEK-1997:221-231]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000114.htm ]