NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
modul akvizice
Modul automatizovaného knihovního systému podporující procesy při akvizici dokumentů (objednávky, evidence dodávek, urgence, rozpočty).
[STÖCKLOVÁ-1994:155-161]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000115.htm ]