NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
modul MVS
Modul automatizovaného knihovního systému, podporující procesy při meziknihovní výpůjční službě (tvorba a komunikace požadavků, příjem požadavků, výpůjčky, prolongace, urgence).
[STÖCKLOVÁ-1994:155-161]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000117.htm ]