NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
monitorovací expertní systém
Hybridní expertní systém specializovaný na řešení úloh, v nichž se kombinují diagnostické a plánovací funkce. Využívá se např. při průběžném sledování procesů v složitých technologických systémech (diagnostika), kdy při zaznamenání kritické odchylky od požadovaného stavu systém automaticky naplánuje a příp. spustí intervenční aktivity.
[MAŘÍK-1997:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000119.htm ]