NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neuronová síť
Počítačová aplikace nebo systém využívající k řešení úloh model funkcí biologického neuronu (tzv. procesor, výkonný prvek, perceptron). Typický procesor má více vstupů, které dokáže klasifikovat a na jejich základě generovat výstup. Procesory jsou navzájem propojeny do sítí ohodnocenými vazbami, což umožňuje nealgoritmické a paralelní zpracování složitých úloh. Sítě mohou mít různou topologii (asociativní, rekurentní, vrstvená). Činnost sítě je založena na procesu učení, tj. adaptace na konkrétní úlohu za pomoci vnějšího činitele (síť s učitelem) nebo na základě stimulů (samoorganizující se síť). Aplikační oblasti: analýza dat a znalostní systémy, zpracování obrazu (umělé vidění), předpovědi počasí, řízení, marketing, optimalizace ad.
[MAŘÍK-1993:207-240]
[NOVÁK-1992:77-132]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000120.htm ]