NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
organizační inženýrství
Systematický inženýrský přístup k budování prosperující a výkonné organizace podniku založené na pružné a objektivní práci s aktuálními informacemi týkajících se činnosti subjektu (např. legislativní vymezení organizace, její cíle a smysl činnosti, technologický proces, vstupy, výstupy, zpětná vazba, interakce s okolím apod.). Tyto informace jsou uloženy v tzv. firemní paměti (centrální katalog dat). Organizační inženýrství představuje spojení metod informačního a softwarového inženýrství a organizačních metod a praktik.
[MOLNÁR-1992:56-58]
[KIMLIČKA-1995:86-89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000121.htm ]