NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
plánovací expertní systém
generativní expertní systém
Expertní systém specializovaný na řešení úloh, u kterých je znám cíl řešení a počáteční stav a systém má s využitím dat o konkrétním řešeném případu vybrat optimální kroky vedoucí k cíli a navrhnout jejich posloupnost. Využívá se při vytváření (generování) řešení testováním přípustnosti dílčích řešení a jejich skládáním (např. plánování sledu operací určité činnosti, návrh konfigurace projektovaného výrobku, předpověď budoucího stavu na základě modelu minulosti a současnosti).
[MAŘÍK-1997:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000122.htm ]