NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pole
Datová struktura, která obsahuje údaje o jedné vlastnosti sledovaného objektu; obvykle představuje nejmenší jednotku dat, s níž pracuje aplikační program. V daném kontextu je jednoznačně identifikovaná svým jménem (tagem, návěštím) a určena datovým typem; může mít pevnou nebo proměnnou délku. Rozlišuje se mezi poli skalárními (jejich hodnota tvoří nedělitelný celek) a složenými (vektory, matice, vícedimenzionální pole). Soubor polí obsahujících údaje o jednom objektu (entitě) tvoří záznam. V relačních databázích je pole reprezentováno pojmenovaným sloupcem tabulky. Někdy se též označuje jako položka, údaj, datový prvek, atribut.
[ČSN ISO/IEC 2382-17:21]
[ORIENTACE-1998:91-93]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000123.htm ]