NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pole pevné délky
Textové nebo numerické pole s přesně definovaným počtem znaků, které je do něj třeba vyplnit, tj. je stanovena minimální i maximální délka pole. Někdy umožňuje i vložení menšího počtu znaků, který program automaticky doplní (např. prázdnými znaky, nulami nebo jinými znaky) do požadované délky. Příkladem je pole character (char) v jazyce SQL.
[POKORNÝ-2002:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000124.htm ]