NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pole proměnné délky
Textové nebo numerické pole umožňující vkládat proměnlivý počet znaků, závislý na délce vkládaných údajů, tj. není stanovena minimální ani maximální délka pole. Někdy je definováno omezení v podobě určité hranice, obvykle maximálně přípustného počtu znaků v daném poli. Příkladem je pole varying character (varchar) v jazyce SQL.
[POKORNÝ-2002:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000125.htm ]