NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
relační databáze
relační datový model, relační struktura
Databáze založená na relačním modelu, v němž jsou data logicky uspořádána do relací, tj. výsledků kartézského součinu nad doménami neboli množinami údajů. Fyzickou reprezentací relace je dvojrozměrná tabulka, jejíž řádky obsahují kolekce údajů o sledovaném objektu (tzv. entity, n-tice, záznamy, věty) a ve sloupcích jsou vždy obsaženy údaje stejného typu (tzv. atributy, pole, položky). Tabulky a sloupce jsou identifikovány svými jmény, řádky jsou identifikovány primárním klíčem. Veškeré vztahy mezi daty jsou vyjádřeny rovněž pomocí relací; vztahy mezi souvisejícími záznamy se definují prostřednictvím stejných údajů v dvojici položek (cizí klíč). Množinový princip relačních databází umožňuje realizovat při manipulaci s daty neprocedurální operace založené na relační algebře a relačním kalkulu - projekce (výběr sloupců), selekce (výběr řádků), spojení (spojení řádků z různých tabulek na základě společné položky).
[POKORNÝ-1992:72-80]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000126.htm ]