NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reprezentace znalostí
reprezentace poznání
Aplikační oblast umělé inteligence zaměřená na metody a techniky vyjádření znalostí a jejich vztahů především pro využití v bázích znalostí expertních systémů. Rozlišuje se procedurální vyjádření znalostí ve formě pravidel a neprocedurální či deklarativní vyjádření znalostí ve formě poznatků (ontologie) a modulární vyjádření v podobě relativně samostatných celků a vyjádření v podobě sémanticky sdružených objektů (např. hierarchií tříd). Nejčastěji používané typy jazyků pro reprezentaci znalostí jsou predikátová logika 1. řádu, produkční systémy, sémantické (asociativní) sítě a rámce.
[MAŘÍK-1993:99-122]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000127.htm ]