NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
síťová databáze
Databáze založená na síťovém modelu, ve kterém jsou data logicky i fyzicky uspořádána jako uzly rovinného grafu, v němž může být každý záznam spojený s libovolným počtem dalších záznamů. Vztahy mezi záznamy jsou vyjádřeny obvykle prostřednictvím ukazatelů (pointerů), tj. speciálních položek obsahujících odkaz na identifikátor souvisejícího záznamu. Manipulace s daty se děje procedurálně procházením grafu cestou definovanou ukazateli, tzv. navigací. V praktických implementacích jsou síťové modely zpravidla omezeny - např. standard CODASYL připouští pouze vztahy 1 - více, v síti WWW nejsou (zatím) zavedeny obousměrné odkazy apod.
[POKORNÝ-1994:189-202]
[ČSN ISO/IEC 2382-17:20-22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000128.htm ]