NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
správa databáze
Soubor činností zabezpečujících provoz a údržbu databáze, které provádí pověřená osoba nebo program. Základními úkoly jsou správa dat, tj. tvorba a údržba databázového schématu a datového slovníku, definování přístupových cest a tvorba standardů pro práci s daty; ochrana dat, tj. přidělování hesel, přístupových práv, tvorba uživatelských pohledů, šifrování; instalace databáze, monitorování a vyhodnocování provozu; zálohování a zotavení z chyb. Někdy zahrnuje správa databáze i její návrh a modifikaci.
[POKORNÝ-2002:11-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000130.htm ]