NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
správce databáze
Osoba vybavená příslušnými právy, zodpovídající za správu databáze. Správce databáze zpravidla úzce spolupracuje se správcem počítačové sítě.
[POKORNÝ-2002:11-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000131.htm ]