NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
SQL
Structured Query Language
Typ neprocedurálního databázového jazyka, založený na teorii množin a relační algebře, optimalizovaný pro práci s relačními databázemi. Je využitelný pro všechny typy operací s daty: založení databáze, definování tabulek a indexů, stanovení integritních omezení, vkládání a změny dat, výběr dat z databáze, zobrazení dat. Slovník je odvozen z angličtiny, jednoduchá syntaxe připomíná věty přirozeného jazyka. Např. příkaz "SELECT Autor FROM Knihy WHERE Cena>100" lze přeložit větou "Vyber autory knih, jejichž cena přesahuje 100 Kč". V současné době se používá ve většině komerčně dostupných databázových systémů, buď k interaktivní práci s daty nebo jako komunikační nástroj v databázích klient/server.
[POKORNÝ-2002:46-47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000132.htm ]