NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
strojový překlad
automatizovaný překlad
Automatický překlad textu z jednoho přirozeného jazyka do jiného přirozeného jazyka. Nejjednodušší systémy jsou založeny na vyhledávání ekvivalentních slov nebo frází z připravených slovníků, příp. z terminologických databází. Pokročilejší systémy používají morfologickou a syntaktickou analýzu a nástroje umělé inteligence vyvíjené pro zpracování přirozeného jazyka.
[MAŘÍK-1997:250-251]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000133.htm ]