NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systém pro správu dokumentů
1. Informační systém umožňující efektivní práci s dokumenty a jejich obsahem v průběhu celého jejich životního cyklu. Typickými procesy jsou tvorba, schvalování, evidence, digitalizace, prohlížení, editace, publikování, komunikace, sdílení, uložení, vyhledání, archivace, skartace apod. Obvykle zahrnuje i skupinovou spolupráci, workflow management a propojení dokumentů s informacemi v ostatních (např. provozních) informačních systémech. - 2. Aplikační software specializovaný na práci s elektronickými dokumenty. Obsahuje nástroje pro tvorbu, publikování, plnotextové vyhledávání, řízení přístupu k dokumentům, správu verzí, sledování historie použití a změn.
[KUNSTOVÁ-1999:17-18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000134.htm ]