NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systém řízení báze dat
databázový program, SŘBD
Skupina programů fungující jako rozhraní mezi daty v databázi a uživatelem, případně aplikačním programem; slouží k definici a konstrukci databáze a k manipulaci s databází. Základní složky tvoří program pro definování dat, umožňující vytváření a změny datových struktur; program pro manipulaci s daty, umožňující vkládání a aktualizaci dat, vyhledávání, výběr a prezentaci dat a tvorbu formulářů a sestav; program pro řízení přístupu uživatelů k datům. Typy systémů řízení báze dat se liší podle typu databázového modelu (síťový, hierarchický, relační, objektově orientovaný) a podle režimu práce s daty (souborový, klient/server). Spolu s datovou základnou tvoří databázi (databázový systém).
[ČSN ISO/IEC 2382-17:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000135.htm ]