NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
záznam
1. Činnost, která vede k zachycení či uložení informace na fyzikálním nosiči umožňujícímu pozdější reprodukci, tj. ke vzniku dokumentu. Obvyklé záznamové technologie jsou mechanický, magnetický, optický a digitální záznam. - 2. Dokument vzniklý zachycením či uložením informace na fyzikální nosič. - 3. Soubor bibliografických údajů vztahujících se k jedné bibliografické jednotce. - 4. Lineární statická datová struktura tvořená konečným počtem logicky souvisejících pojmenovaných položek, jež mohou být různých datových typů. Obsahuje soubor údajů o jednom objektu (entitě). V relační databázi jsou záznamy reprezentovány řádky v tabulce a identifikovány prostřednictvím primárního klíče.
[ORIENTACE-1998:91-93]
[MATES-1997:57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000140.htm ]