NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znalostní inženýrství
Inženýrská disciplína zaměřená na návrh a tvorbu expertních systémů, zejména na modelování bází znalostí. S využitím obecných metodologií a standardizovaných postupů řeší problematiku získávání, formalizace, kódování, uchovávání, testování a udržování (správy a aktualizace) znalostí. Specifická součást softwarového inženýrství.
[MAŘÍK-1997:102-137]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000141.htm ]