NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
abeceda
Konečný soubor písemných znaků, nejčastěji písmen, v ustáleném pořadí, sloužících k označování hlásek určitého jazyka.
[ENC-1980A:16]
[AVČR-1994:15]
[HORNÝ-1997:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000144.htm ]