NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
abecední sestava
Soubor vstupních prvků uspořádaných podle pravidel abecedního řazení. Vstupními prvky mohou být slova, řádky tabulky, záznamy databázového souboru aj. Rozlišují se uzavřené a otevřené abecední sestavy.
[ČSN 97 6030:2.4.2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000146.htm ]