NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aktivní buňka
Graficky odlišená buňka tabulky, s níž tabulkový procesor v daném okamžiku pracuje.
[MICROSOFT-1997:14]
[VITOVSKÝ-1994:11]
[RUTRLE-1992:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000147.htm ]