NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ASCII
Standardizovaný soubor 8-bitových binárních kódů pro 256 znaků. Prvních 128 kódů (kódy 0-127) je pevně stanoveno pro malá a velká písmena latinské abecedy, číslice, interpunkční znaménka a další speciální znaky. Dalších 128 kódů (kódy 128-255) je vyhrazeno pro znaky národních abeced, matematické a další znaky.
[MICROSOFT-1997:31]
[HLAVENKA-1995:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000150.htm ]