NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatické formátování
samočinné formátování
Funkce kancelářských nebo jiných programů (např. textových procesorů, tabulkových procesorů, DTP programů apod.) automaticky provádět formátování dokumentů podle zvoleného formátu.
[RUTRLE-1992:78]
[VITOVSKÝ-1994:25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000151.htm ]