NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatické třídění
Schopnost databázových programů automaticky řadit jednotlivé záznamy podle zvoleného primárního klíče, nikoliv podle pořadí, v jakém byly do databáze zadány.
[ACCESS-1994:254]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000152.htm ]