NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
biform
Typ písma, kde některá malá písmena mají tvar zmenšených velkých písmen.
[VITOVSKÝ-1994:35]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000154.htm ]