NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bloková grafika
pseudografika
Zobrazení, které využívá některé nealfanumerické znaky rozšířeného ASCII kódu, např. vodorovné nebo svislé čáry, úhelníky, obrazce různých odstínů šedé a jiné pseudografické znaky. Nejčastěji se používá ke kreslení pravoúhlých objektů v textu.
[SLOVNÍK-1998]
[VITOVSKÝ-1994:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000155.htm ]