NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bloková operace
Operace prováděná v kancelářských programech s vybranou částí dokumentu (textu, obrázku apod.) nazývanou blok a odlišenou od zbylé části dokumentu.
[MICROSOFT-1997:55]
[HLAVENKA-1995:25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000156.htm ]