NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
CAP
Počítačem podporovaná příprava podkladů pro tisk, které mohou zahrnovat text nebo kombinace textu s grafikou.
[PILAŘ-1999:36]
[VITOVSKÝ-1994:69]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000157.htm ]