NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
clipart
klipart (nespr., počeštěný termín)
Kolekce hotových obrázků nebo jiných grafických objektů v digitalizované podobě dodávaná společně s určitým softwarem, popř. samostatně na CD, pro volné použití uživatelem.
[VITOVSKÝ-1994:61]
[MICROSOFT-1997:93]
[HLAVENKA-1995:40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000158.htm ]