NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
clipboard
klipbord (nespr., počeštěný termín), schránka
Místo paměti počítače užívané pro jednoduchý přenos dat (textů, grafiky apod.) v rámci jednoho či více dokumentů nebo mezi různými aplikacemi.
[MSWIN-1992:53]
[MICROSOFT-1997:93]
[HLAVENKA-1995:40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000159.htm ]