NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cpi
Počet znaků na palec. Jednotka pro vyjádření počtu vytištěných znaků zvolené velikosti a typu písma, které se vejdou na řádek o délce 1 palce (2,54 cm).
[VITOVSKÝ-1994:57]
[MICROSOFT-1997:87]
[HLAVENKA-1995:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000160.htm ]