NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dělící program
Program zajišťující automatické dělení slov na konci řádků. Bývá součástí textových procesorů a DTP programů. Optimální dělení provádí algoritmicky podle národních slovníků a pravidel dělení daného jazyka, slovníků, výjimek a dalších typografických pravidel.
[KOČBLA-2000:15-131]
[MICROSOFT-1997:87]
[HORNÝ-1997:159]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000161.htm ]