NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
diakritické znaménko
Rozlišovací znaménko modifikující písmena latinské abecedy v ustáleném tvaru a umístění užívané k zápisu foneticky odlišných speciálních hlásek určitého jazyka. Nejčastější znaménka jsou čárka (např. á), háček (ř), tečka (ż), stříška (ô), vlnovka (N), cedilla (ç) a další, umístěná pod nebo nad písmeny.
[HORNÝ-1997:5]
[KOČBLA-2000:114]
[VITOVSKÝ-1994:9]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:212]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000162.htm ]