NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
document image processing
DIP
Systém komplexního zpracování dokumentů, který s dokumenty pracuje ve formě bitmapových obrázků, nikoliv v textovém formátu. Obrazy dokumentů se získávají skenováním dokumentů nebo načtením již uloženého dokumentu.
[MICROSOFT-1997:157]
[HLAVENKA-1995:63]
[VORÁČEK-1998:39]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000164.htm ]