NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dolní index
Znak nebo skupina znaků uvedených menší velikostí pod základní účaří běžného textu, užívaných k zápisu speciálního textu (např. matematických nebo chemických symbolů a vzorců).
[MICROSOFT-1997:452]
[HLAVENKA-1995:238]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000165.htm ]