NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dopisní kvalita tisku
Označování nejvyšší možné kvality tisku 24-jehličkových tiskáren, jejíž ostrost a sytost postačuje pro běžnou obchodní korespondenci. Označuje se zkratkou LQ.
[MICROSOFT-1997:281]
[VITOVSKÝ-1994:177]
[HLAVENKA-1995:136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000166.htm ]