NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dpi
Jednotka míry kvality zobrazení a tisku vyjádřená v počtu bodů, které je zařízení schopno zobrazit na šířku jednoho palce (2, 54 cm). Např. rozlišení běžné tiskárny je 300 dpi, kvalitního skeneru 7000 dpi apod.
[FORŠT-1995:16]
[HORNÝ-1997:35]
[HLAVENKA-1995:68]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000167.htm ]