NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
draft
Nejnižší kvalita tisku, při které je však možno dosáhnout nejvyšší rychlosti tisku. Používá se obvykle pouze pro pracovní verze dokumentů (koncepty).
[VORÁČEK-1998:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000168.htm ]