NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
DTP
desktop publishing (ciz.), stolní publikování (zř.)
Příprava předlohy neperiodické publikace k tisku pomocí osobního počítače. Většinou se chápe pouze jako použití vlastního DTP programu, tj. speciálního softwaru pro počítačovou typografii.
[HORNÝ-1997:27]
[FORŠT-1995:19]
[MICROSOFT-1997:141]
[HLAVENKA-1995:60]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000169.htm ]