NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
DTP systém
publikační systém, stolní publikační systém (zř.), program pro stolní publikování, typografický program
Systém pro přípravu publikací na osobním počítači zahrnující software i hardware. K hardware kromě vlastního počítače patří vstupní zařízení (např. skener nebo snímače různých typů elektronických dokumentů) a výstupní zařízení (např. laserová tiskárna, osvitová jednotka apod.). Používaný software tvoří obslužné programy vstupních a výstupních zařízení (např. OCR program, grafický editor apod.) a vlastní DTP program, tj. speciální typografický software pro stránkovou montáž a sazbu. DTP programy pracují většinou v interaktivním režimu výjimečně v režimu dávkovém, kdy se do zdrojového textu vkládají zvláštní příkazy sázecího systému. Výstupem DTP systému je text vytištěný na laserové tiskárně nebo osvitové jednotce jako podklad pro tiskárnu.
[HORNÝ-1997:27]
[FORŠT-1995:23]
[MICROSOFT-1997:141]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000170.htm ]