NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
duprinter
digitální duplikátor
Výrobní sestava zařízení pro systém on-demand publishing, která je kombinací několika technických zařízení (počítačové tiskárny, kopírky a cyklostylu) a která umožňuje produkci malonákladových knih na zakázku s nízkými výrobními náklady (nejvýhodnější cca do 300 výtisků).
[CÍSAŘ-1999:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000171.htm ]