NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
editace
1. Obecně úprava jakýchkoliv datových položek v používaném programu, nejčastěji proces úpravy textů textovými editory nebo tabulkovými procesory. Editace zahrnuje různé druhy manipulace s daty a textem (např. vkládání, mazání, přesouvání, kopírování, vyhledávání, nahrazování, formátování, ukládání). - 2. V užším slova smyslu činnost spojená s vlastní přípravou díla pro tisk pomocí DTP systému.
[HLAVENKA-1995:74]
[VITOVSKÝ-1994:106]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000172.htm ]